А гдје је то Змијање?

Змијање је област у сјеверозападној Босни, односно у западном дијелу Републике Српске насељен српским становништвом. У административно-територијалном погледу Змијање данас не постоји као посебна организациона јединица. Оно се налази на граничном подручју града Бањалуке, и општина Мркоњић Град, Сански Мост и Кључ. На основу објављених историјских извора видљиво је да је Змијање током историје постојало као административно-територијална јединица и да је до краја 13. вијека представљало босанску жупу Земљаник. Потпадањем под турску власт половиним 16. вијека организовано је као нахија, у којем статусу је била до почетка 19. вијека. Из поменутих извора уочава се да је Змијање у периоду постојања као административно-територијална јединица често мијењало границе и да је највећу територију обухватало у првој половини 16. вијека, када захвата простор између ријека Врбаса и Сане и планина Козаре, Димитора и Лисине.

Географски положај Змијања | 2007 | Ирена Медар-Тањга
Географски положај Змијања | 2007 | Ирена Медар-Тањга

О народном поимању Змијања има сразмјерно доста података, из којих се види да је ова област схватана у различитим територијалним оквирима. Прве податке о народном поимању Змијања доноси Петар Кочић и на основу његових истраживања оно се у народу лоцира и као подручје једног села Раткова и као подручје више села на потезу Кадина Вода – Чађавица, те као далеко веће подручје ограничено ријекама Саном и Врбасом са запада и истока, а планином Козаром и извориштем ријеке Пливе на сјеверу и југу. Проблемом одређивања граница бавио се и Милан Карановић. Он је на основу својих антропогеографских истраживања утврдио да Змијање обухвата простор ограничен ријекама Врбасом и Саном на истоку и западу, линијом Бањалука – Сански Мост на сјеверу и извором ријеке Пливе на југу.

Према новијим изворима Змијање је смјештено у брдовитом предјелу између ријека Сане и Врбаса, што представља његову источну и западну границу. Сјеверним дијелом допире до Бањалуке, а јужним до Мркоњић Града. То је Змијање у ширем смислу ријечи, док се ужи појам Змијања ограничава на подручје села „Кадина Вода – Чађавица, са локалним центрима у Стричићима и Ситници. Ова група обухвата сљедећа села: Стричићи, Лусићи, Дујаковци, Локвари, Ситница, Доње Ратково, Горње Ратково, Стражице и Соколово“. Дејтонским споразумом из новембра 1995. године Змијање је постало гранична област Републике Српске према Федерацији Босне и Херцеговине.

Ситница, Мањача | 2011 | Alexis Qu
Ситница, Мањача | 2011 | Alexis Qu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Quick Shop